Májový svět v Hřebči

S velikou úctou ke stavbě archy, k tvorbě zvířátek,  vyobrazení hory Ararat, příjetí Noema a všeho dění v Hřebči organizovaného dětmi, paní Annou Holeyšovskou a jejími kolegyněmi z Masarykovy Jubilejní základní školy Hřebeč si vám dovolujeme ukázat několik fotografií a reportáží z této krásné obce. Májový svět se zde konal v červnu 2017.


Vyrábíme archu

"Archa je hotová, jen stačí v pondělí ji obalit fólií. Děti se vrhly na zvířátka: nechybí - žába, tučňák, medvěd, slepice Hanach, krab, slon.  Ararat vytvoří pozadí při plavbě - nyní se dohadujeme, zda to bude moře nebo oceán. Volila bych Černé moře, ale možná mě děti přehlasují, protože budou hledat doma s rodiči, zřejmě podle internetu. Ve výsledku to bude jistit náš potok, se splavnou částí v délce  asi 100 m a šířce 1m. Na chvíli se stane oceánem nebo mořem, uvidíme jakým... Druhá plavba se uskuteční na přehradě, kde postavíme dekoraci Araratu, splníme úkoly k zajištění přežití a nakrmíme posádku. "

(z dopisu paní Anny Holeyšovské 16. června 2017 )

Do Hřebče se doplavil Noe

"Dnes v poledne dovezla Česká pošta Noemovu archu až do školy. Venkovní teploměr ukazoval +34, cesta je po přímém slunci, a tak bylo náramně příjemné, když se ve 13:00 hod otevřely dveře a tam obří balík:-). S kolegyní jsme posadily všechny momentálně přítomné děti do jediné třídy a začalo napětí neskutečné:-).  Archa je vystavena v naší třídě, zítra ji půjčíme prvňáčkům. Většinou budeme kreslit, zdobit lodní lístky, domalovávat Ararat, naši tvrz, hřebčín, koně nebo původního majitele. Soutěžení si necháváme až na příští úterý. Něco bude z historie, něco z bible, něco z vědomostí o zvířatech, kousek obratnosti, šikovnosti a rychlosti se tam vejde také. .."


(z dopisu paní Anny Holeyšovské 20. června 2017 )

Pozvánka na vyplutí archy v Hřebči

Akce "Noemova archa" se koná v rámci celostátního festivalu "Májový svět" a má za sebou přípravnou část. Během ní se děti seznámily s biblickým příběhem o potopě světa a postavily loď z odpadového materiálu.
Dnes začala plynout část druhá, protože do školní družiny připlul Noe se svojí archou, plnou zvířátek. Přivezla také krásné, zajímavé psaní i dárek dětem. Všem hostům bylo poskytnuto náležité útočiště. Každé zvířátko obdrželo lodní lístek, očíslovanou kajutu a vlastního ošetřovatele, který mu opatří potravu na dlouhou cestu. Zprávy o veškerém dalším dění budou pečlivě zaznamenány do lodního deníku a doloženy fotografiemi. V příštím týdnu se v hřebečském potoku uskuteční opravdová plavba archy dál, až k pohoří Ararat.

Přijďte se podívat na akci  "NOEMOVA   ARCHA", která se uskuteční v úterý 27.6.2017. (Podle počasí u potoka, u přehrady a na místním hřišti v čase od 13:00-15:00 hod.)

 

Anna Holeyšovská

 

 

Malujeme lodní lístky

" V příloze posílám lodní lístky zvířátek. Nejsou všechny, ale stíháme...Některé už mají nakreslenu i potravu pro dané zvíře. Děti jsou malé, a tak některé nepochopily, že ryba nebo žralok na lodi být nemusí, že poplave pěkně ve vodě, kam patří... :-) Na druhou stranu lístku se budou zaznamenávat body, které děti získají při soutěžích. Podle jejich množství si pak vyberou ceny..."

(z dopisu paní Anny Holeyšovské 23. června 2017 )

Stavíme horu Ararat

"Dnes bylo dokončeno pohoří Ararat!"


(z dopisu paní Anny Holeyšovské 23. června 2017 )

Konec festivalu Májový svět v naší družině

Noemova archa se zvířátky připlula úspěšně až k vysokému pohoří Ararat. Stalo se ve Hřebči, krátce po třinácté hodině místního času a to v úterý 27. 6. 2017. Díky velkému suchu, nebylo koryto potoka zcela naplněno vodou. Bylo jí tam však dost k tomu, aby dětmi zhotovená loď, úspěšně proplula všemi úskalími. U malého jezu pak děti archu zastavily a přenesly na pevninu. Z velké radosti, že se podařilo zachránit všechna zvířátka, pustily se do plnění soutěžních úkolů sportovního charakteru. (Např. chytaly "ptáky" do čepice, hledaly svoji botu v hromadě jiných a snažily se obout co nejdříve...) Po skončení následovala cesta k místnímu hřišti, kde se všichni zúčastnění věnovali vědomostním soutěžím, odpovídali na všetečné otázky z oblasti historie i současnosti obce a poměřovali síly v dalších znalostech. Vyjmenovávali názvy léčivých bylin, různé druhy stromů, rostlin, ptáků a dalších živočichů. Veškerá snaha dětí ze všech oddělení byla patřičně ohodnocena. Noe jim dovezl občerstvení, zachráněná zvířátka si mohly odnést domů, stejně jako pamětní list, který jim připomene vyvrcholení účasti v celostátním festivalu - "Májový svět". Zítra popluje archa do jiného města a za jinými dětmi.

Tato akce byla poslední mezidružinovou činností v tomto školním roce. Zítra se před prázdninami rozloučí soubor Hříbátka s dětmi v MŠ Valentýnka, a pak už hurá na prázdniny!

Krásné léto přejí čtenářům

děti a vychovatelky M. Šimáčková, J. Procházková, A. Holeyšovská   (https://www.skolahrebec.cz)

 (z dopisu paní Anny Holeyšovské 27. června 2017 )