Základní škola Černošice-Mokropsy – Školní knihovna

Základní škola Černošice-Mokropsy – Školní knihovna

nahrávám mapu....

Adresa
Pod Školou 447
Černošice


252 28
Česká republika


Obec Černošice vznikla až v roce 1950 sloučením obcí Dolní Mokropsy a Horní Černošice a osady Vráž. Školství bylo velmi rozmanité, protože děti patřily obvodem do několika škol. Navštěvovaly školu v Lipanech (zřízena v r. 1868), v Radotíně (r. 1715) a v Horních Mokropsech (nyní Všenory, zřízena v roce 1697). Děti musely chodit do školy do Horních Mokropes přes řeku Berounku. Pro časté rozvodnění řeky – plující ledy nebo silné větry – nemohly být vždy převezeny, do školy proto chodily jen velmi nepravidelně. Nová škola v Dolních Mokropsech byla zkolaudována 23. října 1930, v budově byla umístěna obecná škola a obecní úřad.

Prvním ředitelem se stal J. Kratochvíl. 1. září 1936 byly otevřeny 2 třídy měšťanské školy jako pobočka školy v Radotíně. Další 2 třídy přibyly začátkem školního roku 1939/40 a byla založena Újezdní měšťanská škola v Dolních Mokropsech. Obvodem sem patřily Dolní Mokropsy, Horní Černošice, Dolní Černošice, Roblín a Vonoklasy, později ještě Solopysky. Prvním ředitelem této školy byl F. Tajbner. V roce 1941 byly přistavěny ještě 4 třídy, tělocvična a kabinety pro měšťanskou školu. V té době měla měšťanská škola 6 tříd se 162 žáky a obecná škola 5 tříd se 184 žáky. Během válečných let bylo vyučování několikrát přerušeno a improvizovaně se učilo v různých hostincích a v obecné škole v Horních Černošcích.

V září 1945 bylo obnoveno vyučování ve škole v Dolních Mokropsech, do hlavní školy chodilo 169 žáků a do obecné 178 žáků. Obecná škola měla ve školním roce 1949/50 5 tříd se 172 žáky a střední (měšťanská) 4 třídy se 167 žáky.

Na podzim roku 1988 byly zahájeny zemní práce na přístavbě školy, pro velkou naplněnost tříd musely být některé děti přeřazeny do národní školy v Horních Černošicích. V roce 1995 došlo ke sloučení obou škol pod společnou správu.

http://www.zscernosice.cz/o-skole/historie/

ZS-Cernosice-logo-skoly-barevne-RGB-1024x653

Základní škola Černošice disponuje vlastní školní knihovnou, o kterou pečuje od října 2015 paní knihovnice Simona Kysilková Šnajperková. Žáci i učitelé si zde mohou půjčovat knihy zdarma. Knihovna v  současnosti čítá asi 5 000 svazků, což při počtu 794 žáků a 49 učitelů není mnoho. Knihovna  shromažďuje  nejen  tzv.  doporučenou četbu, ale také nejrůznější  encyklopedie,  slovníky  a  příručky. S  nimi by se žáci během základní školní docházky měli naučit pracovat. Úloha školní knihovny je ale ještě i jiná – moderní knihovna má být centrem  informační výchovy. Všechny informace přeci nelze nalézt prostřednictvím internetového vyhledávače. Paní knihovnice pořádá pravidelné exkurze tříd do knihovny, připravuje besedy s místními i přespolními autory. V dubnu se každoročně školní knihovna zapojuje do tradiční Noci s Andersenem.

V březnu 2016 se školní knihovna přestěhovala do nově vybudovaných prostor v podkroví historické budovy v Mokropsech, kde je možné pohodlně studovat a číst knížky i časopisy.

Nejstarší  knihy,  které jsou ve  zdejší  knihovně,  pocházejí  z  30.  let  20.  století,  tedy z  doby výstavby původní mokropeské budovy. Proměnou prošla knihovna na přelomu 90. let, kdy se mnoho knih vyřadilo a ve vyřazování se pokračuje. Knižní nabídka se sice od 90. let nebývale rozšířila, na nákup nových knih však nezbývá ve školním rozpočtu mnoho financí. Proto mnohé tituly v knihovně pocházejí z darů, které pomáhají rozšiřovat nabídku zejména v oblasti beletrie.

Klub mladých čtenářů (KMČ)
Škola je zapojena do spolupráce s nakladatelstvími Albatros, Fragment, Egmont, Mladá Fronta a Grada a prostřednictvím KMČ nabízí 5x ve školním roce žákům a pedagogům novinky těchto nakladatelství. Žáci si doma spolu s rodiči vyberou tituly z aktuálních katalogů a objednávky za ně vyřídí koordinátor ve škole. Touto cestou se rozšiřuje čtenářská gramotnost žáků školy.

Naučme děti žít s knihami!

 

12514076_515956278609352_7946803267992908947_o

Následující události

  • Źádné události v daném umístění