O programu

Noe přijede na poštu, kde ho vyzvednou žáci Základní školy pod vedením paní učitelky Anny Holeyšovské

Program
1. Zahájení Seznámení s biblickým vyprávěním o záchraně lidí a zvířat před potopou světa.

2. Přípravná část Zhotovování zvířátek do Noemovy Archy (od začátku června) ve družině.

3. Badatelská část Procházky v okolí potoka a přehrady, sbírání informací z živočišné i rostlinné říše.

4. Archa Noemova

5. Zakončení a vyhodnocení akce

Hry u přehrady s použitím přírodních materiálů.
„Divoká kočka“
„Žabky“
„Chytání divokých ptáků do čepice“
„Kutálená s kamínkem a plastovou lahví“
Skákání v pytlích ve dvojicích.
Cesta od přehrady po toku potoka do centra obce.
(Případně od potoka k přehradě.)

Noemova Archa – pouštění po vodě.
Vyjmenování živých organismů, které by také loď mohla vézt v podpalubí.
Vyvrcholení programu – opékání uzenin na veřejném tábořišti.

Více na: https://skolahrebec.cz/images/files/docasne/2017/20170601_Noe-Májový_svět.pdf


nahrávám mapu....

Datum a čas programu
13:00 - 15:00 hodin 27/06/2017

Místo konání programu
Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč