Zveme Vás na následující pořady

Odkaz na programDenČas
Od pravěku po středověk - dětské odpoledne   23/04/2017    14:00 hodin
Zubejda ve Vonoklásku   24/04/2017 - 30/04/2017    0:00 hodin

Několik zajímavostí z tohoto kraje ...

Česká moře, Na Vysoké I čo.029, Vonoklasy

Od dávných dob bylo zdrojem obživy Vonoklas, která byla osídlena slovany již od přemyslovských dob, rolnictví. Vliv na rozvoj obce mělo zrušení nevolnictví a roboty na sklonku 19. století, dále pak zánik monarchie na počátku století dvacátého. Malebné Vonoklasy leží na křižovatce turistických tras. Dostanete se odtud po romantické cestě až do Karlíku, dále pak na Karlštejn.