Zveme Vás na následující pořady

Odkaz na programDenČas
Zubajda je představena v Buštěhradě   30/04/2016    18:15 hodin
Stezka historií Buštěhradu   06/06/2016    13:45 - 15:30 hodin

Několik zajímavostí z tohoto kraje ...

Místo s pořadem:  ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, Tyršova 77


Buštěhrad je malé městečko u Kladna a dle archeologických průzkumů je osídleno několik tisíciletí. První písemná zmínka z roku 1209 říká, že se jmenovalo “Buštěves”. Vyznačuje se významnými historickými památkami. Má zbytky hradeb a opevnění, také  pozůstatky staré tvrze, starého hradu i paláců. V barokní faře sídlí ZUŠ a v zámku městský úřad. V centru města se nachází velký prostor u rybníků, nazývaný “Na babkách”. Tam se kromě jiného, pořádají každoročně vyhlášené slety čarodějnic ze vzdálenějších i blízkých krajů. Spisovatel Ota Pavel (vlastním jménem Popper) se sem s rodiči přistěhoval jako malý kluk, žil v sousedství rybníků, hrál s místními kluky fotbal a láska ke psaní v něm přetrvala po celý jeho život.

Čarodějnice Zubajda přilétne v červnu 2016 právě do místní Základní a mateřské školy Oty Pavla, kde si pro ni děti s paní učitelkou Annou Holeyšovskou přichystají milé přivítání. O přesném datu příletu paní cestovatelky na koštěti, o jejím pobytu v těchto místech a zážitcích Vás budeme co nejdříve informovat.

Při veřejné akci, pořádané Kulturním výborem MěÚ Buštěhrad, Junákem Buštěhrad a Technickými službami města Buštěhrad, která proběhne 30. 4. 2016 od 18:00 hodin “Na Babkách”, dojde k následujícímu oznámení:

“Vybubnováním se veškerému čardodějnickému shromáždění na vědomost dává, že jedna ze ctihodných čarodějnic, madam Zubejda je na předlouhé a namáhavé cestě do našich končin. Z tohoto důvodu se nemůže účastnit dnešního velkolepého sletu, ale poctí svou návštěvou město Buštěhrad v pondělí, dne 6. června 2016 v odpoledních hodinách a setrvá v našem městě celý měsíc. Tímto zveme Vás všechny, kdo pečlivě posloucháte, k hojné účasti na programu, který bude nachystán v historické části našeho města v měsíci červnu. Podrobnosti a odkazy k celé akci, najdete na webových stránkách školní družiny a plakátech, rozmístěných ve staré budově školy.”