BJ

Běla Janoštíková

Běla Janoštíková je autorkou několika knížek “poetické literatury faktu”. Knížka To kvítí, která vyšla na samém konci roku 2016, je její první vydanou sbírkou poezie. Sbírka obsahuje čtyřicet básniček a dvanáct doprovodných textů. Jsou to verše a úvahy o plynutí času, o symbolice a půvabu rostlin. Knížka byla veřejnosti slavnostně představena letos na jaře v pražské Knihovně na Vinohradech při příležitosti Světového dne poezie.

K dalším titulům Běly Janoštíkové patří např. Za tajemstvím Karlových Varů, Za kouzlem Turecka nebo Za sluncem japonské vlajky. – Výpravy za krásami a zajímavostmi Japonska, Turecka a slavného českého lázeňského města. Běla Janoštíková se narodila a žije v Praze. Zabývá se rovněž odborným překladem z angličtiny. V současnosti pracuje na další sbírce veršů.